Kuldīgas skatuve

Kuldīgas skatuves attīstība ļoti cieši ir saistīta ar NEKAC attīstību un otrādi. Zem nosaukuma „Kuldīgas skatuve” mēs saprotam visas aktivitātes, kas saistītas ar underground kultūras attīstību šajā mazajā provinces pilsētiņā; skatuve kā augsne, kurā radoši izpausties katra indivīda talantam.

NEKAC veidotāju vidū bija cilvēki, kuri jau no 80 – to gadu beigām spēlēja vietējās grupās un projektos, kā arī rīkoja šīm un citām grupām koncertus dažādās Kuldīgas vietās. Daži no šiem koncertiem transformējās par apjomīgiem festivāliem, kuros piedalījās daudz grupu no Latvijas un ārvalstīm.

Mēs uzskatām, ka underground mūzikas skatuve Kuldīgā ir sākusi veidoties 1989.gadā. Tajā laikā vairāki,jaunības maksimālisma pārņemti un darboties griboši cilvēki, sāka mācīties spēlēt instrumentus, iepirkt un paši būvēt skaņu aparatūru, meklēt un atrast mēģinājumu telpas, kurās radās daudz dažādu, vairāk vai mazāk nopietnu grupu un projektu. Ar laiku nāca klāt vairāk cilvēku, no kuriem daži turpināja attīstīt šo lokālo provinces kultūru ne tikai spēlējot instrumentus, bet arī piedaloties drukāto izdevumu veidošanā un pasākumu organizēšanā, kā arī visādi citādi palīdzot.

Visa šī padarīšana bāzējās vai nu dažu aktīvistu dzīvesvietās vai arī mēģinājumu telpās Kuldīgā, kuru ir bijis daudz, jo dažādu apstākļu dēļ tās mēdza mainīties.Par pieņemamām tika atzītas visas vietas, kurās ir elektrība un jumts virs galvas.
Dzīvokļi,bērnudārza kurinātava un pagrabs, Pionieru nams, rajona patērētāju biedrības klubs, slimnīcas būvlaukuma sargu būda, pussagruvusi mājiņa Alekšupītes krastā, bēniņi virs darbnīcām, garāža, utt – tās visas ir vietas, kas tieši ir saistītas ar kādām konkrētām grupām un notikumiem un ieņem nozīmīgu lomu Kuldīgas skatuves attīstībā.

Galvenokārt, organizējot pasākumus tieši Kuldīgā, mums izdevās ieinteresēt pietiekami daudz jauniešu, kuri meklēja mēģinājumu telpas un dibināja savas grupas, kas ieņēma (un ieņem arī šodien) nozīmīgu vietu Kuldīgas un Latvijas underground skatuvē.

Pilnīgākam priekšstatam par Kuldīgas skatuves attīstību ieteicams izlasīt rakstu „Kas tad īsti ir tas nekac?” izdevuma Rio Raio otrajā numurā, bet lai iepazītu dažādu laikaposmu lokālās muzikālās aktivitātes un to kvalitātes, ieteicams noklausīties kasetes:

"Kuldīgas Underground Izlase 1989.-1994.”(De La Muitnieks Tapes) un "Kuldīgas Izlase 1994.-2002.” (Makgaivera serviss).

Kuldīgas skatuvei nebūtu bijusi iespēja attīstīties, ja nebūtu tik atsaucīgu un pretimnākošu cilvēku, kā tas ir Kuldīgā. Liels paldies pilsētas Domei, organizācijām, uzņēmējiem, paziņām un vienkārši labiem cilvēkiem ar kuriem esam sadarbojušies. Paldies arī visiem pārējiem par iecietību.

nekacerria 2006