DO IT YOURSELF KULTŪRAS CENTRS ”ZABADAKS”

 ZABADAKS
Vijolīšu 24, Kuldīga
LV - 3300, Latvija
Tel. 63322000
E-pasts: zabadaks(at)gmail.com

Zabadaks ir māja,  kurā ir sakoncentrēts viss, kas saistīts ar NEKAC. Ēka un zeme ap to  pieder Kuldīgas pašvaldībai, kas to laipni  ir izīrējusi mums. Mājā pašu spēkiem ir radīti apstākļi, kas ļauj tajā organizēt kultūras pasākumus – koncertus, izstādes un veikt citas aktivitātes, kas atbilst mūsu saprašanai par kultūru un palīdz attīstīties  Zabadakam.

Zabadaks nav klubs vai komerciāla iestāde un nesaņem nekādas dotācijas un finansējumu. Līdzekļi ēkas uzturēšanai tiek iegūti rīkojot koncertus, kā arī ieguldot savu naudu.

Zabadakam nav algota personāla un viss, kas šeit notiek ir tikai mūsu brīvā laika piepildījums. Tas arī ir galvenais iemesls, kāpēc mēs varam rīkot lielākus publiskus pasākumus tikai nedēļas nogalēs.  Ņemot vērā mūsu ierobežotās finansiālās iespējas, cenšamies pēc iespējas vairāk paveikt paši savām rokām, tā teikt – Doing It Ourselves.

Nekad nebūs lieki pateikt paldies VISIEM cilvēkiem , kas ir palīdzējuši izveidot Zabadaku tādu kā tas ir pašlaik un tiem, kas  palīdzēs to darīt arī turpmāk!

Zabadaks vienmēr ir atvērts dažāda veida ne uz komerciju balstītas kultūras izpausmēm, tāpēc visi, kam ir ko teikt – zvaniet, nāciet ciemos vai rakstiet vēstules!


Underground/nekomerciālās/D.I.Y. grupas (kā arī DJ's, teātra kolektīvus, foto māksliniekus u.c.), kas vēlas spēlēt (uzstāties, piedalīties vai veidot pasākumus) Kuldīgā D.I.Y. kultūras centrā "ZABADAKS" rakstiet vai zvaniet:
 
"ZABADAKS"/NEKAC
Vijolīšu iela 24
KULDIGA LV 3300
63322000  Zabadaks
zabadaks(at)gmail.com


Vēlams atsūtīt savas grupas, mākslinieku apvienības u.tml. promo materiālu!

nekacerria 2006